ที่เที่ยวอยุธยา

ที่เที่ยวอยุธยา 2023: 10 สถานที่ห้ามพลาด

ที่เที่ยวอยุธยา เมืองมรดกโลกเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ทางภาคกลางของประเทศไทย เป็นเมืองหลวงของราชอาณาจักรไทยมาเป็นเวลานานกว่า 400 ปี ก่อนที่จะเสียกรุงให้แก่พม่าในปี 2310 ปัจจุบันอยุธยาเป็นจังหวัดที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามา เที่ยวอยุธยา เป็นอย่างมาก เนื่องจากมีโบราณสถานและวัดวาอารามที่สวยงามมากมาย

วัดและโบราณสถานในอยุธยา

 • วัดพระศรีสรรเพชญ์: เป็นวัดหลวงประจำพระราชวังโบราณอยุธยา มีเจดีย์สามองค์ที่สวยงามอลังการ
 • วัดไชยวัฒนาราม: เป็นวัดหลวงประจำพระราชวังหลวงอยุธยาในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปรามินทราชา มีปรางค์ประธานที่สูงตระหง่าน
 • วัดพระราม: เป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ที่สุดในอยุธยา
 • วัดใหญ่ชัยมงคล: เป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธชัยมงคล พระประธานที่สูงที่สุดในอยุธยา
 • วัดพนัญเชิงวรวิหาร: เป็นวัดเก่าแก่ที่ประดิษฐานหลวงพ่อโต พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอยุธยา
 • วัดโพธิ์ลังกา: เป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลอง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพิษณุโลก
 • วัดมหาธาตุ: เป็นวัดหลวงประจำพระราชวังโบราณอยุธยาในรัชกาลสมเด็จพระราชารามาธิบดีที่ 1 มีเจดีย์มหาธาตุที่สวยงามอลังการ
 • วัดราชบูรณะ: เป็นวัดหลวงประจำพระราชวังโบราณอยุธยาในรัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 มีเจดีย์สี่องค์ที่สวยงามอลังการ
 • อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา: เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก มีโบราณสถานและวัดวาอารามที่สำคัญมากมายหลายแห่ง

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในอยุธยา

 • พระราชวังบางปะอิน: เป็นพระราชวังฤดูร้อนของพระมหากษัตริย์ไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีอาคารและสวนที่สวยงามอลังการเป็น สถานที่ท่องเที่ยวอยุธยา ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
 • หมู่บ้านญี่ปุ่น อยุธยา: เป็นหมู่บ้านที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเพื่อรองรับชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาค้าขายและอยู่อาศัย มีบ้านเรือนและศาลเจ้าญี่ปุ่นที่สวยงาม
 • ตลาดน้ำอโยธยา: เป็นตลาดน้ำที่จำหน่ายอาหารและสินค้าต่างๆ มีบรรยากาศที่ย้อนยุคและเป็นธรรมชาติ
 • ศาลา อยุธยา: เป็นโรงแรมและรีสอร์ทที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีบรรยากาศที่สวยงามและเงียบสงบ
 • อยุธยา ไนท์ มาร์เก็ต: เป็นตลาดนัดกลางคืนที่จำหน่ายอาหารและสินค้าต่างๆ มีบรรยากาศที่คึกคักและเป็นมิตร

แผนการเดินทางท่องเที่ยวอยุธยา

หากคุณมีเวลา 1 วันในการท่องเที่ยวอยุธยา คุณสามารถวางแผน ที่เที่ยว อยุธยา 2566 และการเดินทางได้ดังนี้

 • เช้า: เดินทางไปยังอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเยี่ยมชมวัดพระศรีสรรเพช
 • เที่ยง: รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
 • บ่าย: เยี่ยมชมวัดไชยวัฒนารามและวัดพนัญเชิงวรวิหาร
 • เย็น: รับประทานอาหารเย็นที่ตลาดน้ำอโยธยา
 • ค่ำ: พักผ่อนที่โรงแรมหรือรีสอร์ทในอยุธยา

หากคุณมีเวลามากกว่า 1 วันในการ เที่ยวอยุธยา 1 วัน คุณสามารถเพิ่มสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ลงไปในแผนการเดินทางได้ เช่น

 • วัดใหญ่ชัยมงคล
 • วัดมหาธาตุ
 • วัดราชบูรณะ
 • พระราชวังบางปะอิน
 • หมู่บ้านญี่ปุ่น อยุธยา
 • ตลาดน้ำอโยธยา
 • ศาลา อยุธยา
 • อยุธยา ไนท์ มาร์เก็ต

ข้อควรรู้ในการเที่ยวอยุธยา

 • ควรสวมใส่เสื้อผ้าและรองเท้าที่สะดวกสบาย
 • ควรพกน้ำดื่มและหมวกกันแดด
 • ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวก่อนไป
 • ควรเคารพกฎระเบียบของสถานที่ท่องเที่ยว

FAQ

 • อยุธยาอยู่ที่ไหน?
  ไปอยุธยา ที่ตั้งอยู่ทางภาคกลางของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 76 กิโลเมตร
 • อยุธยามีกี่แห่ง?
  อยุธยามีวัดและโบราณสถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจำนวน 4 แหล่ง ได้แก่
  *วัดมหาธาตุ * วัดพระศรีสรรเพชญ์ * วัดพระราม * วัดใหญ่ชัยมงคล

ดูสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ : สถานที่ท่องเที่ยว , ที่เที่ยวหนองคาย